Oferta

W skład oferty Grupy Doradczej FUTUREA wchodzą cztery działy merytoryczne:


Payroll outsourcing, czyli kompleksowa obsługa firm w zakresie tzw. administracji kadrowo-płacowej oznaczająca przejęcie od klienta bieżącego zarządzania dokumentacją personalną pracowników firmy a także naliczanie ich wynagrodzeń.


Szkolenia oraz usługi doradcze dla firm obejmujące cztery główne obszary tematyczne: (1) organizację i funkcjonowanie firmy, (2) rozwój kompetencji managerskich oraz przywództwo, (3) zarządzanie zasobami ludzkimi oraz (4) sprzedaż i profesjonalną obsługę klienta.


Poszukiwanie oraz wybór najlepszych kandydatów do pracy w firmie a następnie zadbanie o to, aby zostali w niej jak najdłużej i dobrze się w niej czuli - aktywne i wielowymiarowe wsparcie firm w działaniach minimalizujących wskaźniki rotacji personelu.


Kompleksowe wsparcie firm w zakresie organizacji firmowych „wydarzeń specjalnych”, np. sales meeting’ów, wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, uroczystych imprez dla najważniejszych kontrahentów czy też jubileuszowych gal.