Pay Center

Payroll outsourcing, czyli kompleksowa obsługa firm w zakresie tzw. administracji kadrowo-płacowej oznaczająca przejęcie od klienta bieżącego zarządzania dokumentacją personalną pracowników firmy oraz naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W ramach zewnętrznej administracji kadrowo-płacowej FUTUREA oferuje Państwu pakiet następujących usług:

 
  • wprowadzanie oraz bieżącą aktualizację danych w elektronicznym systemie kadrowo-płacowym FUTUREA Pay Center (enova365);
  • dostęp do wybranych funkcjonalności w trybie on-line;
  • zakładanie, bieżącą aktualizację oraz archiwizację akt personalnych pracowników firmy;
  • administrowanie procesami związanymi z naliczaniem oraz wypłatami wynagrodzeń wynikających z umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych;
  • przygotowywanie raportów do systemu księgowo-finansowego firmy klienta;
  • raportowanie oraz prowadzenie korespondencji z urzędami: ZUS, US, PFRON, GUS, PIP;
  • asysta merytoryczna w trakcie trwania urzędowych postępowań kontrolnych;
  • prowadzenie korespondencji z komornikami oraz rozliczanie zajęć komorniczych;
  • pomoc i doradztwo w zakresie przygotowania firmowych regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania;
  • konsultacje dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy.