People Search & Retention

W ramach tego działu FUTUREA oferuje Państwu m.in. projektowanie oraz nadzór nad realizacją firmowych procesów rekrutacyjno-selekcyjnych - najpierw pomożemy wybrać Państwu najlepszych kandydatów do pracy (tzw. asysta selekcyjna) a następnie wspólnie zadbamy o to, aby pozostali w Państwa firmie jak najdłużej i dobrze się w niej czuli; FUTUREA oferuje Państwu również aktywne i wielowymiarowe wsparcie w działaniach minimalizujących wskaźniki rotacji odnoszące się do poszczególnych sekcji, działów czy też całości Państwa organizacji - dysponujemy całym szeregiem metod oraz konkretnych narzędzi diagnostycznych, które umożliwią dotarcie do istoty problemu. Trafna diagnoza będzie stanowiła punkt wyjścia do opracowania i wdrożenia skutecznej antyrotacyjnej „terapii”.