Training & Consulting

Usługi szkoleniowe i doradcze oferowane przez firmę FUTUREA obejmują cztery główne obszary merytoryczne: (1) organizację i funkcjonowanie firmy, (2) rozwój kompetencji managerskich oraz przywództwo, (3) zarządzanie zasobami ludzkimi oraz (4) sprzedaż i profesjonalną obsługę klienta. Poniżej przykładowa lista zagadnień.

 

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE FIRMY - struktury, procesy, ludzie
 

 

ROZWÓJ KOMPETENCJI MANAGERSKICH ORAZ PRZYWÓDZTWO
 
 • Podstawy zarządzania zespołami pracowników – kompleksowe programy bazowe
 • Doskonalenie kompetencji managerskich – selektywne programy rozwojowe
 • Motywacja, motywowanie, efektywne systemy motywacyjne - teoria i praktyka
 • Negocjacje dla managerów (handlowe, płacowe, negocjacje z partnerami społecznymi)
 • Sytuacje trudne w pracy managera (stres, konflikty, antagonizmy, mobbing, molestowanie seksualne, deficyt motywacyjny, wypalenie zawodowe)
 • Coaching – manager w roli coacha
 • Od zarządzania do przewodzenia – wprowadzenie w tematykę przywództwa
 • Lider w drodze na szczyt – etapy rozwoju lidera, poziomy przywództwa

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (HRM) – wybrane zagadnienia
 
 • Przygotowanie i realizacja firmowych procesów rekrutacyjno-selekcyjnych
 • Wybrane metody oraz narzędzia selekcyjne
 • Assessment Centre / Development Centre
 • Firmowe systemy motywacyjne
 • Onboarding nowego pracownika
 • Satysfakcja z pracy, stopień identyfikacji z firmą oraz jej wartościami
 • Coaching i mentoring
 • Stres, konflikty, antagonizmy, mobbing, molestowanie seksualne, wypalenie zawodowe
 • Rotacja personelu – diagnozowanie, środki zaradcze, profilaktyka
 • Outplacement indywidualny i grupowy

SPRZEDAŻ ORAZ PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
 
 • Techniki profesjonalnej sprzedaży – kompleksowe projekty bazowe
 • Doskonalenie wybranych kompetencji handlowych – projekty selektywne
 • Profesjonalna obsługa klienta w firmie
 • Sytuacje trudne w pracy z klientami: skargi, reklamacje, rozmowy windykacyjne
 • Negocjacje biznesowe (sprzedaż, zakupy)
 • Coaching w dziale handlowym
 • Udział w krajowych i zagranicznych targach branżowych

POZOSTAŁE SZKOLENIA I USŁUGI DORADCZE
 
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikowanie się w organizacji
 • Świadomość biznesowa załogi oraz koncepcja tzw. klienta wewnętrznego
 • Empowerment pracowniczy
 • Time management – organizacja pracy własnej oraz zarządzanie sobą w czasie
 • Team building – budowanie efektywnych zespołów
 • Autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne
 • Asertywność i postawa asertywna – zajęcia warsztatowe
 • Techniki wywierania wpływu społecznego
 • Twórcze myślenie oraz kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Język polski dla Polaków - warsztaty poprawności językowej dla pracowników firm